شیلنک پسوال 


دسته بندی

محصولات تصادفی

آخرین محصولات

شیلنگ پیسوال
ویژگی ها -بابافتهابابافت استیلوالیافهایمختلف ضدزنگ -باقطعات انتهایی ضدزنگ باآبکاری نیکل -قابلیت تحمل فشارتا20بار -باتیوپ داخلی